אלפון המשרד

מיכל אברהם
מיכל אברהם
מרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)
אגף בעלי חיים; אגף פירות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485925