אלפון המשרד

ד"ר מיכל לוי
סמנכ"ל בכיר למינוף המו"פ החקלאי
מינוף המחקר ופיתוח (מו"פ) החקלאי והחדשנות
03-9485475

 

 

ד"ר מיכל לויד"ר מיכל לויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michalle.aspx