אלפון המשרד

חי נמרודי מירן
מרכזת בכירה; איכות ומצויינות
מינהל והכשרה (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681549
03-9681507