אלפון המשרד

עמרני מירית
מנהלת תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה
סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9481526
03-9681533