אלפון המשרד

משה ואקנין
מרכז/ת בכיר/ה (סיכוני יבוא - פירות)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681577
03-9681571