אלפון המשרד

נביל עומרי
ממ"ר בכיר מחוזי (גידולי עלים וירקות)
ירקות בשטחים פתוחים; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6423929

 

 

טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור, 2020טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור, 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/posarium_in_iceberg.aspx13/01/2021 22:00:00
מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשור, 2020מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשור, 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_lettuce_varieties.aspx10/01/2021 22:00:00
חוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקהחוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/growing_vegetables_in_hydroponics.aspx14/10/2020 21:00:00
גידול בצל, ספטמבר 2020גידול בצל, ספטמבר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspx09/09/2020 21:00:00
מבחן זני כרובית וברוקולי בבית רשת 50 מש בקרקע חולית בבשור סתיו 2019מבחן זני כרובית וברוקולי בבית רשת 50 מש בקרקע חולית בבשור סתיו 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_of_cauliflower_and_broccoli_varieties_at_a_50_mesh_network_in_sandy_soil_in_besor_in_the_fall_of_2019.aspx12/08/2020 21:00:00
גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspx22/07/2020 21:00:00
גידול שום, יולי 2020גידול שום, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2020.aspx22/07/2020 21:00:00
מחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםמחלת צהבון הגזר בגידול סוככייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Yellows_disease_in_raising_carrot_Apiaceae.aspx23/06/2020 21:00:00
מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשורמבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hasa_shetach_patuach_2019.aspx01/02/2020 22:00:00
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורטיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_fusarium_hasa_2019.aspx01/02/2020 22:00:00