אלפון המשרד

נבות חקלאי
מנהל תחום (בעלי כנף)
עופות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485311

 

 

ביצועי פטמים 2020ביצועי פטמים 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Poultry_2020.aspx23/06/2020 21:00:00
אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ofot_june_2020.aspx09/06/2020 21:00:00
דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspx03/02/2020 22:00:00
תצפית להדברת זבוב הבית בלול מטילותתצפית להדברת זבוב הבית בלול מטילותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/taspit_musca_domestica_lul_ofot_2017.aspx23/08/2017 21:00:00
מצגת: התמודדות עם עומס חום בלולי פטםמצגת: התמודדות עם עומס חום בלולי פטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentation_summer_ventilation.aspx06/06/2017 21:00:00
ביצועי פטמים 2017ביצועי פטמים 2017https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bitzuaey_petem_afril_2017.aspx02/05/2017 21:00:00
מצגת - דגשים למבני הטלה מבוקריםמצגת - דגשים למבני הטלה מבוקריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dgashim_mivni_hatala_mevukarim.aspx19/11/2016 22:00:00
ביצועי פטמים 2016ביצועי פטמים 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bitzuaey_petem_february_2016.aspx03/02/2016 22:00:00
הגיל האופטימלי לשיווק להקת מטילותהגיל האופטימלי לשיווק להקת מטילותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentation_metilot_2015.aspx22/06/2015 21:00:00
השפעת העשרת ביצים באומגה 3השפעת העשרת ביצים באומגה 3https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentation_Omega_3_experiment.aspx02/06/2015 21:00:00