אלפון המשרד

נטע מור
מרכז מקצועי ראשי בכיר (הגנת הצומח בירקות)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303439

 

 

רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילרשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_2017.aspx26/05/2020 21:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהרשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_batta.aspx24/05/2020 21:00:00
תסיסנית נקודת כנף מזיק חדש בישראלתסיסנית נקודת כנף מזיק חדש בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/spotted_wing_drosophila_Drosophila_suzukii.aspx02/05/2020 21:00:00
הדברת פגעים באבטיחהדברת פגעים באבטיחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_avatiach.aspx29/03/2020 21:00:00
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspx24/03/2020 22:00:00
מנהרן החממות "זבוב המנהרות" LIRIOMYZA TRIFOLIמנהרן החממות "זבוב המנהרות" LIRIOMYZA TRIFOLIhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_liriomyza_trifoli.aspx04/03/2020 22:00:00
כנימת עש הטבק - Bemisia tabaciכנימת עש הטבק - Bemisia tabacihttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Bemisia_tabaci.aspx02/03/2020 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2020.aspx05/01/2020 22:00:00
הנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחההנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_kimashon.aspx23/11/2019 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזררשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_gezer.aspx18/11/2019 22:00:00