אלפון המשרד

נטע מור
מרכז מקצועי ראשי בכיר (הגנת הצומח בירקות)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303439

 

 

תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, אוקטובר 2020תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_agvaniot_2020.aspx11/11/2020 22:00:00
הדברת פגעים בחצילים, אוקטובר 2020הדברת פגעים בחצילים, אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants.aspx11/11/2020 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוקטובר 2020רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2020.aspx27/10/2020 22:00:00
תות שדה בחלקות מניבותתות שדה בחלקות מניבותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Strawberries.aspx17/10/2020 21:00:00
מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fusarium_solani_in_pepper.aspx12/10/2020 21:00:00
מחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהמחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/candida_disease_in_pepper.aspx11/10/2020 21:00:00
ריקבון פרי פלפל בשדה זיהוי והמלצות הדברהריקבון פרי פלפל בשדה זיהוי והמלצות הדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/field_pepper_fruit_rot.aspx29/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בבטטה המיועדת ליצוא – 2020-21תכשירי הדברה מורשים לשימוש בבטטה המיועדת ליצוא – 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in__sweet_potato.aspx20/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בגזר המיועד ליצוא - 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_carrot.aspx20/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחצילים המיועדים ליצוא - 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בחצילים המיועדים ליצוא - 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_eggplant.aspx20/09/2020 21:00:00