אלפון המשרד

נטע מור
מרכז מקצועי ראשי בכיר (הגנת הצומח בירקות)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303439

 

 

המלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחההמלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_gidul_melafefon.aspx30/03/2019 21:00:00
אקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החצילאקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החצילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/akarit_chadasha_behazilim.aspx27/03/2019 22:00:00
תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחהתכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_melafefon.aspx27/03/2019 22:00:00
הנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחההנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_kimashon_2018.aspx02/12/2018 22:00:00
עש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_pilpel_november_2018.aspx19/11/2018 22:00:00
הדברת פגעים בחציליםהדברת פגעים בחציליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants_2018.aspx18/11/2018 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילרשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_2017.aspx12/11/2018 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, נובמבר 2018רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, נובמבר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2018.aspx05/11/2018 22:00:00
כנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפלכנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Phenacoccus_solenopsis.aspx12/09/2018 21:00:00
התרעה מפני מחלות נבילה בעגבניותהתרעה מפני מחלות נבילה בעגבניותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mahalat_nevila_bagvania_2018.aspx06/03/2018 22:00:00