אלפון המשרד

נטע מור
מרכז מקצועי ראשי בכיר (הגנת הצומח בירקות)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303439

 

 

הדברת פגעים במלוןהדברת פגעים במלוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/destruction_of_damage_in_the_hotel.aspx27/02/2021 22:00:00
מעקב אחר הדינמיקה להתפתחות עמידות בתריפס הפרחים המערבי לתכשירי הדברהמעקב אחר הדינמיקה להתפתחות עמידות בתריפס הפרחים המערבי לתכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/frankliniella-occidentalis.aspx17/02/2021 22:00:00
המלצות לשימוש באורגניזמים מועילים להדברת מזיקים בקנביס רפואיהמלצות לשימוש באורגניזמים מועילים להדברת מזיקים בקנביס רפואיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pest-control-in-medical-cannabis.aspx15/02/2021 22:00:00
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בתות-שדה המיועד ליצוא – 2020-21תכשירי הדברה מורשים לשימוש בתות-שדה המיועד ליצוא – 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_strawberries.aspx08/02/2021 22:00:00
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בעגבניות - 2020-21תכשירי הדברה מורשים לשימוש בעגבניות - 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_tomatoes.aspx08/02/2021 22:00:00
תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, אוקטובר 2020תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_agvaniot_2020.aspx11/11/2020 22:00:00
הדברת פגעים בחצילים, אוקטובר 2020הדברת פגעים בחצילים, אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants.aspx11/11/2020 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוקטובר 2020רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2020.aspx27/10/2020 22:00:00
תות שדה בחלקות מניבותתות שדה בחלקות מניבותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Strawberries.aspx17/10/2020 21:00:00
מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fusarium_solani_in_pepper.aspx12/10/2020 21:00:00