אלפון המשרד

ניצן רוטמן
ניצן רוטמן
מנהל תחום (הדרים)
הדרים; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

בפרדס, מרס-אפריל 2020בפרדס, מרס-אפריל 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2020.aspx14/03/2020 22:00:00
בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2020בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2020.aspx18/01/2020 22:00:00
עש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברהעש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_august_2019.aspx14/01/2020 22:00:00
בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2019בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_september_october_2019.aspx21/09/2019 21:00:00
בפרדס, יולי-אוגוסט 2019בפרדס, יולי-אוגוסט 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_july_august_2019.aspx01/07/2019 21:00:00
השקיית הדרים לפי גודל הפרי - המלצות לעונת 2019השקיית הדרים לפי גודל הפרי - המלצות לעונת 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkayat_hadarim_2019.aspx19/06/2019 21:00:00
דפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיףדפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_laim_2019.aspx16/06/2019 21:00:00
בפרדס - המלצות לעונה - מאי-יוני 2019בפרדס - המלצות לעונה - מאי-יוני 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2019.aspx13/05/2019 21:00:00
בפרדס, מרס-אפריל 2019בפרדס, מרס-אפריל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2019.aspx24/03/2019 21:00:00
בפרדס, ינואר-פברואר 2019בפרדס, ינואר-פברואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2019.aspx09/01/2019 22:00:00