אלפון המשרד

אסולין-דגני אודליה
בית דגן
מנהל מחלקה בכיר (הגנת הצומח ודייג)
ייעוץ משפטי
03-9485258
03-9485705