אלפון המשרד

אהד אפיק
מנהל תחום (דבורים)
דבורים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485309

 

 

החורף מגיע – לקראת חורף תש"פהחורף מגיע – לקראת חורף תש"פhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_november_2019.aspx12/11/2019 22:00:00
נחילים נראו בארץ - לקראת פסח תשע"ט ועדכון חשוב בנוגע לטיפולי הוורואה בקיץנחילים נראו בארץ - לקראת פסח תשע"ט ועדכון חשוב בנוגע לטיפולי הוורואה בקיץhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim_aviv_2019.aspx27/04/2019 21:00:00
מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, ינואר 2019מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, ינואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim.aspx30/01/2019 22:00:00
סיכום בדיקת שאריות תכשירי הדברה בדבורים מתות, ינואר-אפריל 2018סיכום בדיקת שאריות תכשירי הדברה בדבורים מתות, ינואר-אפריל 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim_bdikat_sheeriot_Pesticides_2018.aspx30/06/2018 21:00:00
לקראת הקיץ - ימי 'בין הרדיות'לקראת הקיץ - ימי 'בין הרדיות'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim_summer2018.aspx30/06/2018 21:00:00
המלצות לריסוסים בתפוח ואגס בתקופת הפריחה למניעת נזק לדבורים, מרץ 2018המלצות לריסוסים בתפוח ואגס בתקופת הפריחה למניעת נזק לדבורים, מרץ 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagts_galil_golan_2018.aspx20/03/2018 22:00:00
הכנות אחרונות לקראת החורף בגידול דבורים הכנות אחרונות לקראת החורף בגידול דבורים https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_december_2017.aspx19/12/2017 22:00:00
חוברת תקצירים מכנס "דבורים והאבקה" - 2017 חוברת תקצירים מכנס "דבורים והאבקה" - 2017 https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_takzirim_kenes_dvorim_2017.aspx19/12/2017 22:00:00
דפון דבורים - שנה חדשה בפתחדפון דבורים - שנה חדשה בפתחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_september_2017.aspx24/09/2017 21:00:00
סיכום עונת הדבורים והמלצות להמשך הדרךסיכום עונת הדבורים והמלצות להמשך הדרךhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim_june_2017.aspx26/06/2017 21:00:00