אלפון המשרד

הרמן אוהד
מרכז בכיר (תשתיות מחקר)
התחנה לחקר הסחף; שימור קרקע וניקוז
03-9559955