אלפון המשרד

גל אור
גל אור
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (בננות)
מטעים; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303495

 

 

בחינת תגובת הבננה למלח ולבורון בהשקיה בקולחיםבחינת תגובת הבננה למלח ולבורון בהשקיה בקולחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/aspaat_melach_boron_bananot_2002_2009.aspx27/07/2013 21:00:00
ניסוי הסרת כפות כברי, עונת 2010-2009, נטיעת קיץ 2008 יבול ראשוןניסוי הסרת כפות כברי, עונת 2010-2009, נטיעת קיץ 2008 יבול ראשוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_asarat_kafot_mataim_cabri_2009.aspx27/07/2013 21:00:00
ניסוי הסרת כפות כברי, עונת 2011-2010ניסוי הסרת כפות כברי, עונת 2011-2010https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_asarat_kafot_mataim.aspx13/07/2013 21:00:00
דו"ח - בחינת תגובת הבננה למנות מיםדו"ח - בחינת תגובת הבננה למנות מיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_manot_maim_metzuba.aspx02/07/2013 21:00:00