אלפון המשרד

אור רם
מדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)
גידולי שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-2019סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary_of_a_variety_of_bread_wheat_varieties.aspx09/09/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/congenital-_heat_variety_test_2020_2019_season.aspx26/08/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/jezreel_valley_wheat_variety_test_2020_2019_season.aspx26/08/2020 21:00:00
מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2020-2019מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2020-2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wheat_varieties_test_for_jezreel_valley_fodder_-2019-2020_season.aspx11/07/2020 21:00:00
ניסויים ותצפיות בהדברת עשבים ודישון בקינואה, עונת 2019-2020ניסויים ותצפיות בהדברת עשבים ודישון בקינואה, עונת 2019-2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/experiments_and_observations_in_quinoa.aspx22/06/2020 21:00:00
יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה - חוות עדן 2018יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה - חוות עדן 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_sade_dishun_rosh_hita.aspx08/02/2020 22:00:00
יעילות היישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, מסילות - 2019 יעילות היישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, מסילות - 2019 https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_sade_dishun_rosh_hita_mesilot.aspx08/02/2020 22:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pima_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00