אלפון המשרד

אור רם
מדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)
גידולי שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

זהירות - סולנום המקור! עשב רע המתפשט בשדות בשנים האחרונותזהירות - סולנום המקור! עשב רע המתפשט בשדות בשנים האחרונותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_solanum_rostratum.aspx19/05/2019 21:00:00
בחינת תכשירים להדברת כשותית בחימצה בלחץ הדבקה גבוה - גבעת עוז, 2018בחינת תכשירים להדברת כשותית בחימצה בלחץ הדבקה גבוה - גבעת עוז, 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tachshirim_adbarat_kshutit_bhimsa_2019.aspx19/01/2019 22:00:00
השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימההשפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nisui_cotton_pima_2018.aspx26/06/2018 21:00:00
הנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים הנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_giduley_sade_2018.aspx26/06/2018 21:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2017סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2017https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_artzi_hita_2016_17.aspx11/09/2017 21:00:00
מחלות ומזיקים עיקריים בתקופת האביב בחיטה ושעורהמחלות ומזיקים עיקריים בתקופת האביב בחיטה ושעורהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_mazikim_hita_2017.aspx04/04/2017 21:00:00
בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עליםבדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nitrate_testing_at_three_plants_of_wheat_leaves_2015_16.aspx22/11/2016 22:00:00
מבחן זני כותנת מכלוא בין מיני, במשטרי השקיה שונים, מזרע 2014מבחן זני כותנת מכלוא בין מיני, במשטרי השקיה שונים, מזרע 2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zanim_cotton_species_2014.aspx14/02/2016 22:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם, עונת 2013-2012סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם, עונת 2013-2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_hita_2012_2013.aspx14/02/2016 22:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2015סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2015https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_hita_2015.aspx09/12/2015 22:00:00