אלפון המשרד

אור רם
מדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)
גידולי שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pima_emek_izrael_2019.aspx18/01/2020 22:00:00
זהירות - סולנום המקור! עשב רע המתפשט בשדות בשנים האחרונותזהירות - סולנום המקור! עשב רע המתפשט בשדות בשנים האחרונותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_solanum_rostratum.aspx19/05/2019 21:00:00
בחינת תכשירים להדברת כשותית בחימצה בלחץ הדבקה גבוה - גבעת עוז, 2018בחינת תכשירים להדברת כשותית בחימצה בלחץ הדבקה גבוה - גבעת עוז, 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tachshirim_adbarat_kshutit_bhimsa_2019.aspx19/01/2019 22:00:00
השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימההשפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nisui_cotton_pima_2018.aspx26/06/2018 21:00:00
הנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים הנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_giduley_sade_2018.aspx26/06/2018 21:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2017סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2017https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_artzi_hita_2016_17.aspx11/09/2017 21:00:00
מחלות ומזיקים עיקריים בתקופת האביב בחיטה ושעורהמחלות ומזיקים עיקריים בתקופת האביב בחיטה ושעורהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_mazikim_hita_2017.aspx04/04/2017 21:00:00
בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עליםבדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nitrate_testing_at_three_plants_of_wheat_leaves_2015_16.aspx22/11/2016 22:00:00