אלפון המשרד

גבאי אורלי
בית דגן
מרכז (מכרזים והתקשרויות)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
03-9495405