אלפון המשרד

חזן אוסנת
גילת
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז הנגב
08-9920976
08-9920995