אלפון המשרד

פנחס שניר
מרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)
תחום פרחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485666

 

 

מחקרים בקאלה אתיופיקה: חלק א' - השפעת סוג הפקעת ועומד השתילה על היבול בקאלה אתיופיקה 'ישראלית'מחקרים בקאלה אתיופיקה: חלק א' - השפעת סוג הפקעת ועומד השתילה על היבול בקאלה אתיופיקה 'ישראלית'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Cala_Ethiopia.aspx08/09/2020 21:00:00
מבחן זני נוריות, 2019/20מבחן זני נוריות, 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Ranunculus.aspx07/09/2020 21:00:00
מבחן זני קאלה צבעונית של המטפח 'קפטיין' - Captain בתנאי הגליל התחתון בישראל – עונת גידול 2019/20מבחן זני קאלה צבעונית של המטפח 'קפטיין' - Captain בתנאי הגליל התחתון בישראל – עונת גידול 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/zantedeschia.aspx07/09/2020 21:00:00
כלנית - הנחיות לעונת הסתיוכלנית - הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/anemone_guidelines_for_the_fall_season.aspx06/09/2020 21:00:00
פריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהפריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_prachim_geophytes.aspx16/09/2018 21:00:00
גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_geophytes_2018.aspx26/08/2018 21:00:00
הנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברההנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_ltiful_btuf_hadash_gidul_gerbera.aspx03/01/2018 22:00:00
בחינת המרצה יבשה להקדמת פריחה בקלה אתיופיקהבחינת המרצה יבשה להקדמת פריחה בקלה אתיופיקהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_hamtatza_yebesha_lehakdamat_pricha_becalla_aethiopica.aspx21/11/2016 22:00:00
גידול כלנית על טוף: פתרון לצורך בנדידה בין שטחי הגידולגידול כלנית על טוף: פתרון לצורך בנדידה בין שטחי הגידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_calaniut_al-tuf_pitaron_letzurech_bnedida_bin_shitchi_gidul.aspx09/08/2016 21:00:00
גידול היפאסטרום (אמריליס) לפרחי קטיףגידול היפאסטרום (אמריליס) לפרחי קטיףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_hippeastrum_leperchi-katif.aspx09/08/2016 21:00:00