אלפון המשרד

רוני אמיר
מנהל תחום (מיכון וטכנולוגיה)
מיכון וטכנולוגיה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485350

 

 

שיקולים בבחירת יריעות פוליאתילן (פלסטיק) לכיסוי בתי צמיחה לירקותשיקולים בבחירת יריעות פוליאתילן (פלסטיק) לכיסוי בתי צמיחה לירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/covering_materials_for_growth_houses.aspx30/06/2020 21:00:00
עגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהעגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/cart_for_carrying_growing_tables.aspx24/11/2018 22:00:00
אגרוטכניקה משמרת בגידול פלפל מערכת פריסה וקיפול יריעות כיסוי של מנהרות נמוכות - שלב 3 – הפעלת אב טיפוסאגרוטכניקה משמרת בגידול פלפל מערכת פריסה וקיפול יריעות כיסוי של מנהרות נמוכות - שלב 3 – הפעלת אב טיפוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/maarechet_prisha_vekipul_yeriut_kisuie_shel_minharot_nemucot.aspx21/11/2016 22:00:00
פיתוח מיתקון למיון עירית - המשך דגם2פיתוח מיתקון למיון עירית - המשך דגם2https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pituach_mitkan_lemiun_irit_dgam2.aspx21/11/2016 22:00:00
שימוש ברשת שנייה לשיפור ממשק הגידול של כלנית בבית רשתשימוש ברשת שנייה לשיפור ממשק הגידול של כלנית בבית רשתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shimus_bereshet_shnia_leshipur_mimshak_hagidul_becalanit.aspx07/08/2016 21:00:00
בחירת כסוי פלסטיק מתאים וניהול אקלים בחממהבחירת כסוי פלסטיק מתאים וניהול אקלים בחממהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_megadley_lisianthus_2009.aspx22/07/2013 21:00:00
ריסוס באבוקדו – הפחתת השימוש במווסתי צמיחהריסוס באבוקדו – הפחתת השימוש במווסתי צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/risus_avucado_afhatat_ashimush_bmevastey_smicha.aspx22/07/2013 21:00:00
השוואת יריעות כיסוי במנהרות עבירות לתות שדההשוואת יריעות כיסוי במנהרות עבירות לתות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashvaat_yeriot_kisui_minharot_tut_sade.aspx04/06/2013 21:00:00