אלפון המשרד

רונזה אמארה
רונזה אמארה
מדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)
הנדסת הצומח וגנים בוטניים; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9681444
מחוז העמקים

 

 

הכדאיות הכלכלית שבתחזוקת גן ציבורי בר - קיימאהכדאיות הכלכלית שבתחזוקת גן ציבורי בר - קיימאhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/economic-viability-in-sustainable-public-garden-maintenance.aspx08/06/2020 21:00:00
הוורד בגן הנויהוורד בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gizum_vered_gannoy_2018.aspx22/01/2018 22:00:00
גיזום ורדים בגן הנויגיזום ורדים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gizum_vradim_2018.aspx22/01/2018 22:00:00
תחשיב הקמת ואחזקת גינה קהילתית בגודל של דונם/רבע דונםתחשיב הקמת ואחזקת גינה קהילתית בגודל של דונם/רבע דונםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_gina_2017.aspx02/04/2017 21:00:00
سوسة النخيل الحمراءسوسة النخيل الحمراءhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/chedkonit_hadekel__arabic.aspx06/04/2016 21:00:00
הוורד בגן הנויהוורד בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_vered_gan_noy.aspx06/04/2016 21:00:00