אלפון המשרד

אבו סיאם סעיד
גילת
מרכז בכיר (אמרכלות)
מחוז הנגב
08-9920975