אלפון המשרד

טואף סלין
מנהלת ענף
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מינהל והכשרה (הגה"צ)
03-9681444
03-9681578