אלפון המשרד

שאדי סרחאן
מדריך מחוזי (שירות שדה)
מחוז גליל-גולן
04-6816100