אלפון המשרד

דותן שי
בית דגן
מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות
תכנון ופיתוח הכפר
03-9485496
03-9485811