אלפון המשרד

שאול בן יהודה
מרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (הגנת הצומח במטעים)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485334

 

 

מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, פברואר 2020מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim.aspx12/02/2020 22:00:00
המלצות לריסוסים בתפוח ואגס בתקופת הפריחה למניעת נזק לדבורים, מרץ 2018המלצות לריסוסים בתפוח ואגס בתקופת הפריחה למניעת נזק לדבורים, מרץ 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagts_galil_golan_2018.aspx20/03/2018 22:00:00
עש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברהעש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_august_2017.aspx28/08/2017 21:00:00
הדברת עש התפוח המדומה בפירות ליצוא (פרדסים ומטעים)הדברת עש התפוח המדומה בפירות ליצוא (פרדסים ומטעים)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/adbarat_tapuach_june_2017.aspx06/06/2017 21:00:00
פרוטוקול לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה, פברואר 2016פרוטוקול לניטור ולהדברה של עש התפוח המדומה, פברואר 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/protokol_false_codling_moth_2016.aspx06/02/2016 22:00:00
הגדרת גורם ריקבון פנימי וניסיונות הדברתו בפיטאיההגדרת גורם ריקבון פנימי וניסיונות הדברתו בפיטאיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hagdarat_rikabon_pnimi_venisonot_hadbara_bepitaya.aspx01/08/2014 21:00:00
חיפושית הקפנודיס - אוקטובר 2013חיפושית הקפנודיס - אוקטובר 2013https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/capnodis_hagats.aspx12/10/2013 22:00:00
מזיק חדש במטעי אבוקדו, חיפושית האמברוזיה Euwallacea fornicatusמזיק חדש במטעי אבוקדו, חיפושית האמברוזיה Euwallacea fornicatushttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hipusit_ambrosia_avocado_2013.aspx24/07/2013 21:00:00