אלפון המשרד

שי יוסף
רכז בכיר הסגר אשדוד
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
‎08-8528829
08-8528825