אלפון המשרד

אסטמקר שושנה-שי
רכזת (קבלת בדיקות ומשלוחים)
חדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט); מכון וטרינרי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681772