אלפון המשרד

שמעון ביטון
מנהל תחום (הגנת הצומח)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

הדברת פגעים באבטיחהדברת פגעים באבטיחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_avatiach.aspx29/03/2020 21:00:00
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspx24/03/2020 22:00:00
רשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרםרשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Friendly_methods_for_reducing_damage_from_the_Mediterranean_fruit_fly.aspx18/03/2020 22:00:00
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2020רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem.aspx17/03/2020 22:00:00
בחינת יעילות הלבנה בשילוב פונגיצידים להפחתת תסמיני בוטריוספירה בשתילי אבוקדו מזן האס בחינת יעילות הלבנה בשילוב פונגיצידים להפחתת תסמיני בוטריוספירה בשתילי אבוקדו מזן האס https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_butyrosphere_reduction_in_avucado.aspx17/03/2020 22:00:00
שיפור וגטטיבי של שתילי אבוקדו באמצעות מיקוריזהשיפור וגטטיבי של שתילי אבוקדו באמצעות מיקוריזהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/improving_vegetative_seedlings_of_avocado_through_micorezine.aspx17/03/2020 22:00:00
הנחיות לעונה למגדלי הליזיאנטוסהנחיות לעונה למגדלי הליזיאנטוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_Lysiantus.aspx16/03/2020 22:00:00
בפרדס, מרס-אפריל 2020בפרדס, מרס-אפריל 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2020.aspx14/03/2020 22:00:00
המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים פברואר-מרס 2020 המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים פברואר-מרס 2020 https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_avucado_2020.aspx07/03/2020 22:00:00
מנהרן החממות "זבוב המנהרות" LIRIOMYZA TRIFOLIמנהרן החממות "זבוב המנהרות" LIRIOMYZA TRIFOLIhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_liriomyza_trifoli.aspx04/03/2020 22:00:00