אלפון המשרד

שמעון פרגמניק
מדריך מחוזי (גידולי שדה ופלחה)
גידולי שדה; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9681444

 

 

הכרת נמטודת הציסטה - Heterodera avenae והדרכים להתמודדות עמההכרת נמטודת הציסטה - Heterodera avenae והדרכים להתמודדות עמהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Heterodera_avenae_October_2017.aspx24/10/2017 21:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2017סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם - עונת 2017https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_artzi_hita_2016_17.aspx11/09/2017 21:00:00
סיכום ניסוי מועדי זריעה להתמודדות עם נמטודת הציסטה, 2017סיכום ניסוי מועדי זריעה להתמודדות עם נמטודת הציסטה, 2017https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_nemetudat_cyst.aspx11/09/2017 21:00:00
ניטור קצב הבקיעה ומשך החיוניות של זחלי נמטודת הציסטה להבנת ממשק הזריעות המוקדמות בשדות חיטה נגועיםניטור קצב הבקיעה ומשך החיוניות של זחלי נמטודת הציסטה להבנת ממשק הזריעות המוקדמות בשדות חיטה נגועיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Heterodera_avenae-.aspx19/11/2016 22:00:00
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2019סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_zanim_2018_19.aspx