אלפון המשרד

שמשון עומר
מנהל אגף א' (ירקות)
אגף ירקות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485320

 

 

המלצות השקיה ודישון לפלפל סתווי בבתי רשת ובבתי צמיחה בבקעת הירדןהמלצות השקיה ודישון לפלפל סתווי בבתי רשת ובבתי צמיחה בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/irrigation_and_fertilizer_recommendations_for_growing_pepper_in_greenhouses.aspx08/07/2020 21:00:00
שיקולים בבחירת יריעות פוליאתילן (פלסטיק) לכיסוי בתי צמיחה לירקותשיקולים בבחירת יריעות פוליאתילן (פלסטיק) לכיסוי בתי צמיחה לירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/covering_materials_for_growth_houses.aspx30/06/2020 21:00:00
המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_hitui_karka.aspx23/05/2020 21:00:00
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspx24/03/2020 22:00:00
מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש מו"פ דרום, 2018 מבחן זנים ואגרוטכניקה של דלעת ערמונים בבית רשת 50 מש מו"פ דרום, 2018 https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_dlaat_armonim_2019.aspx01/02/2020 22:00:00
המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/20המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_gidul_melon_barava.aspx15/06/2019 21:00:00
בחינת טיפולים לאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת ערמוניםבחינת טיפולים לאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת ערמוניםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_dlaat_armonim_b.aspx28/08/2018 21:00:00
מבחן זני דלעת ערמונים בהדליה בית רשת 50 מש בתקופת הסתיו בבשורמבחן זני דלעת ערמונים בהדליה בית רשת 50 מש בתקופת הסתיו בבשורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_dlaat_armonim.aspx22/08/2018 21:00:00
המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_ground_disinfectant_2017.aspx23/05/2017 21:00:00
נגיף הצהבת עורקי הקישוא בדלועיים Squash vein yellowing virusנגיף הצהבת עורקי הקישוא בדלועיים Squash vein yellowing virushttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hepatitis_virus_arteries_vegetables_zucchini_2017.aspx25/03/2017 22:00:00