אלפון המשרד

שלומית אליאסי סיני
מפקחת מבקרת (נמל)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681551
03-9681599