אלפון המשרד

שלומית אליאסי סיני
מפקחת מבקרת (נמל)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681551
03-9681599