אלפון המשרד

ציוני שלומית
מנהלת תחום בכירה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; אבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ)
03-9681583
03-9681571