אלפון המשרד

ציוני שלומית
סגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח
03-9681583
03-9681571