אלפון המשרד

שושנה ויצמן
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פרחים)
תחום פרחים; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920999

 

 

ריסוס דשנים בעלווה בגידול רוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםריסוס דשנים בעלווה בגידול רוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_ruscus_hatzor_2016.aspx29/05/2018 21:00:00
השפעת ריסוס ג'יברלין GA3 בגידול קאלה אתיופיקה על היבול ועל איכותוהשפעת ריסוס ג'יברלין GA3 בגידול קאלה אתיופיקה על היבול ועל איכותוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_sofi_aspaat_risusi_gibberellin.aspx29/10/2016 22:00:00
הארכת משך חיי האגרטל ופתרון בעיות לאחר הקטיף בפרחים חדשים ובזנים חדשים של פרחים ותיקיםהארכת משך חיי האגרטל ופתרון בעיות לאחר הקטיף בפרחים חדשים ובזנים חדשים של פרחים ותיקיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haarachat_meshech_haii_hagartal_beprachim_hadashim_vebzanim_hadashim_shel_prachim_vatikim.aspx09/08/2016 21:00:00
המרצה להקדמת פריחה בקאלה אתיופיקההמרצה להקדמת פריחה בקאלה אתיופיקהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hamtatza_lehakdamat_pricha_becalla_aethiopica.aspx09/08/2016 21:00:00
פתרון בעיות בפרחי גיאופיטיםפתרון בעיות בפרחי גיאופיטיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pitron_beaiut_beperchi_geophtym.aspx07/08/2016 21:00:00
תצפית: ריסוסי עלווה ברוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםתצפית: ריסוסי עלווה ברוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/taspit_Ruscus_2015.aspx04/07/2015 21:00:00
בחינת משטרי השקיה בגידול רוסקוס באדמה כבדה והשפעתו על היבול ואיכותובחינת משטרי השקיה בגידול רוסקוס באדמה כבדה והשפעתו על היבול ואיכותוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_ruscus.aspx21/10/2014 22:00:00
השוואת טבילת פקעות קאלה אתיופיקה בהורמון סופרלון לבין טבילה בL101 ו GA3 על היבול ואיכותוהשוואת טבילת פקעות קאלה אתיופיקה בהורמון סופרלון לבין טבילה בL101 ו GA3 על היבול ואיכותוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashvaa_tvilat_pkaot_calla_ethiopica_soperlon_l101_ga3.aspx21/10/2014 22:00:00
ריסוסי עלווה בדשנים שונים ברוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםריסוסי עלווה בדשנים שונים ברוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/risusi_alvaa_ruscus_lemniaat_clooza.aspx21/10/2014 22:00:00
השוואה בין המטרה לריסוס חנקת סידן בגידול רוסקוס למניעת תופעת העיוותיםהשוואה בין המטרה לריסוס חנקת סידן בגידול רוסקוס למניעת תופעת העיוותיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sidan_meshek_rabin.aspx21/10/2014 22:00:00