אלפון המשרד

דרוקר שושנה
בית דגן
אמרכלית סינדקו ורכזת חונכות חקלאית ביחידה
שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO
03-9485766