אלפון המשרד

ביבי טל
בית דגן
רכזת לשכה בכירה
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485537
03-9485830