אלפון המשרד

שלומי טל
בית דגן
מנהל תחום (כלכלה פרויקטים בקרה ופיתוח)
שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO
03-9485480
03-9485810