אלפון המשרד

תמר אלון
סגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)
הגנת הצומח; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489104

 

 

המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_hitui_karka.aspx23/05/2020 21:00:00
הדברת פגעים באבטיחהדברת פגעים באבטיחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_avatiach.aspx29/03/2020 21:00:00
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspx24/03/2020 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2020.aspx05/01/2020 22:00:00
גידול בצל, ספטמבר 2019גידול בצל, ספטמבר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspx17/09/2019 21:00:00
הדברת פגעים בחצילים, ספטמבר 2019הדברת פגעים בחצילים, ספטמבר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants.aspx17/09/2019 21:00:00
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2019מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pilpel.aspx07/09/2019 21:00:00
אקרית העיוותים (Polyphagotarsonemus latus) בפלפלאקרית העיוותים (Polyphagotarsonemus latus) בפלפלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Polyphagotarsonemus_latus_pilpel.aspx05/08/2019 21:00:00
גידול בצל מבצלצולים, יולי 2019גידול בצל מבצלצולים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspx21/07/2019 21:00:00
עש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_pilpel_november_2018.aspx19/11/2018 22:00:00