אלפון המשרד

תמר אלון
סגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)
הגנת הצומח; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489104

 

 

גידול בצל, ספטמבר 2020גידול בצל, ספטמבר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspx09/09/2020 21:00:00
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא – 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא – 2020-21https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_peper2020.aspx08/09/2020 21:00:00
גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspx22/07/2020 21:00:00
גידול שום, יולי 2020גידול שום, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2020.aspx22/07/2020 21:00:00
המלצות השקיה ודישון לפלפל סתווי בבתי רשת ובבתי צמיחה בבקעת הירדןהמלצות השקיה ודישון לפלפל סתווי בבתי רשת ובבתי צמיחה בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/irrigation_and_fertilizer_recommendations_for_growing_pepper_in_greenhouses.aspx08/07/2020 21:00:00
המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_hitui_karka.aspx23/05/2020 21:00:00
הדברת פגעים באבטיחהדברת פגעים באבטיחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_avatiach.aspx29/03/2020 21:00:00
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspx24/03/2020 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2020.aspx05/01/2020 22:00:00
הדברת פגעים בחצילים, ספטמבר 2019הדברת פגעים בחצילים, ספטמבר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants.aspx17/09/2019 21:00:00