אלפון המשרד

לוי תמר
מנהל/ת תחום (הערכת סיכונים)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681586
03-9681571