אלפון המשרד

תרצה זהבי
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (הגנת הצומח בגפן)
הגנת הצומח; מטעים; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

רשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרםרשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Friendly_methods_for_reducing_damage_from_the_Mediterranean_fruit_fly.aspx18/03/2020 22:00:00
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2020רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem.aspx17/03/2020 22:00:00
ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-2020ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_haasabim.aspx13/01/2020 22:00:00
תכשירים להדברת עשבים בכרםתכשירים להדברת עשבים בכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/achshirim_lhadbarat_ashabim_kerem.aspx14/12/2019 22:00:00
המלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלהמלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mataim_merassim.aspx20/07/2019 21:00:00
תכשירים להדברת מזיקים ומחלות בכרםתכשירים להדברת מזיקים ומחלות בכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_cerem_2017.aspx01/04/2017 21:00:00
הכרת פגעי הגפן והדברתםהכרת פגעי הגפן והדברתםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pigey_gefen_hoveret.aspx09/08/2016 21:00:00
הנחיות למעקב אחר נגיעות בווירוס קיפול העלים בחלקות צעירותהנחיות למעקב אחר נגיעות בווירוס קיפול העלים בחלקות צעירותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_for_monitoring_contamination_with_a_virus_2015.aspx14/11/2015 22:00:00
דף מידע והמלצות: טיפול בכרם היין המושבת, שמיטה 2014/15דף מידע והמלצות: טיפול בכרם היין המושבת, שמיטה 2014/15https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_kerem_wine_2014.aspx06/01/2015 22:00:00
הנחיות כיוון למרססים בכרמי יין - 2014הנחיות כיוון למרססים בכרמי יין - 2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gefen_wine.aspx05/04/2014 21:00:00