אלפון המשרד

תרצה זהבי
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (הגנת הצומח בגפן)
הגנת הצומח; מטעים; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-2020ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_haasabim.aspx13/01/2020 22:00:00
תכשירים להדברת עשבים בכרםתכשירים להדברת עשבים בכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/achshirim_lhadbarat_ashabim_kerem.aspx14/12/2019 22:00:00
המלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלהמלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mataim_merassim.aspx20/07/2019 21:00:00
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2019רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem.aspx30/03/2019 21:00:00
תכשירים להדברת מזיקים ומחלות בכרםתכשירים להדברת מזיקים ומחלות בכרםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_cerem_2017.aspx01/04/2017 21:00:00
הכרת פגעי הגפן והדברתםהכרת פגעי הגפן והדברתםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pigey_gefen_hoveret.aspx09/08/2016 21:00:00
הנחיות למעקב אחר נגיעות בווירוס קיפול העלים בחלקות צעירותהנחיות למעקב אחר נגיעות בווירוס קיפול העלים בחלקות צעירותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_for_monitoring_contamination_with_a_virus_2015.aspx14/11/2015 22:00:00
דף מידע והמלצות: טיפול בכרם היין המושבת, שמיטה 2014/15דף מידע והמלצות: טיפול בכרם היין המושבת, שמיטה 2014/15https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_kerem_wine_2014.aspx06/01/2015 22:00:00
הנחיות כיוון למרססים בכרמי יין - 2014הנחיות כיוון למרססים בכרמי יין - 2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gefen_wine.aspx05/04/2014 21:00:00