אלפון המשרד

צפריר גרינהוט
מנהל תחום (אגרואקולוגיה)
אגרואקולוגיה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485321

 

 

היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםהיערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haklaut_israel_Climate-change.aspx05/05/2020 21:00:00
תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחתזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sustainable_nutrition_and_food_security_in_agriculture_in_Israel.aspx06/02/2019 22:00:00
טיפולים למניעת אילוח כימי וביולוגי במערכות השקיה המובילות קולחיםטיפולים למניעת אילוח כימי וביולוגי במערכות השקיה המובילות קולחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tipulim_lmniat_iluach_chimi_vebiology_bmearacot_hashkaia_A.aspx07/08/2016 21:00:00
טיפולים למניעת אילוח כימי וביולוגי במערכות השקיה המובילות קולחיםטיפולים למניעת אילוח כימי וביולוגי במערכות השקיה המובילות קולחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tipulim_lmniat_iluach_chimi_vebiology_bmearacot_hashkaia_B.aspx07/08/2016 21:00:00
תוצרי הלוואי בחקלאות ישראלתוצרי הלוואי בחקלאות ישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Byproducts_in_agriculture.aspx15/09/2015 21:00:00