אלפון המשרד

פרל אורי
מרכז בכיר (יצוא וטיפולי הסגר)
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - הסגר צמחים
03-9681598
03-9681513