אלפון המשרד

צוק-בר אורי
בית דגן
סמנכ''ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיה
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485551
03-9485830