אלפון המשרד

זיימן ורדית
מרכז בכיר (ייצוא בצלים ופקעות)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681588
03-9681571