אלפון המשרד

ופא דיאבאת שחברי
מדריכה מחוזית ורפרנטית (כלכלת היצור)
כלכלת הייצור; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485653

 

 

סיכום כלכלי מקצועי 2018 ברפת המשפחתית- בחינת גורמי הצלחהסיכום כלכלי מקצועי 2018 ברפת המשפחתית- בחינת גורמי הצלחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/economic_summary.aspx30/09/2020 21:00:00
תובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיתובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/insights_from_economic_summaries_in_the_family_economy.aspx29/07/2020 21:00:00
מיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורמיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mikun_shum.aspx17/05/2020 21:00:00
תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_segol_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shanim_2_ad_5.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_11_ad_15.aspx10/07/2019 21:00:00