אלפון המשרד

יעקב גוטליב
מרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (הגנת הצומח בפרחים)
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485661

 

 

התמודדות עם מחלת הכשותית בליזיאנטוסהתמודדות עם מחלת הכשותית בליזיאנטוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kshutit_Lisianthus.aspx02/12/2019 22:00:00
הנחיות גידול פרח שעווה בישראלהנחיות גידול פרח שעווה בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_perach_shaava.aspx02/12/2019 22:00:00
הנחיות לגידול אדמונית בישראלהנחיות לגידול אדמונית בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_admonit.aspx30/10/2019 22:00:00
הנחיות לגידול הדסים בישראלהנחיות לגידול הדסים בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_adasim.aspx24/09/2019 21:00:00
הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםהנחיות לעונה למגדלי הפרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_lmegadli_prachim.aspx16/07/2019 21:00:00
רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילרשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_2017.aspx12/11/2018 22:00:00
ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sicum_Nisui_Ruscus.aspx03/01/2018 22:00:00
בחינת המרצה יבשה להקדמת פריחה בקלה אתיופיקהבחינת המרצה יבשה להקדמת פריחה בקלה אתיופיקהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_hamtatza_yebesha_lehakdamat_pricha_becalla_aethiopica.aspx21/11/2016 22:00:00
פגעי פרחים בישראל - זיהוי והדברהפגעי פרחים בישראל - זיהוי והדברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pigey_prachim_hoveret.aspx09/08/2016 21:00:00
היערכות לקראת העונה החדשה של גידול האסקלפיאסהיערכות לקראת העונה החדשה של גידול האסקלפיאסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_asclepias_may_2016.aspx07/05/2016 21:00:00