אלפון המשרד

יפים ברקוביץ
רופא לשכה
לשכה וטרינרית העמקים (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
04-6489100
04-6522617