אלפון המשרד

יאיר נשרי
מרכז מקצועי ראשי מטה בכיר (פרחים שגורים וענפי קישוט)
מחוז הנגב; תחום פרחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485647

 

 

טווידיה - Tweediaטווידיה - Tweediahttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_tweedia.aspx23/09/2020 21:00:00
ליזיאנטוס – הנחיות לעונת הסתיוליזיאנטוס – הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/instructions_for_the_season_in_growing_lisianthus.aspx12/09/2020 21:00:00
הוראות טיפול בפרח הקטוףהוראות טיפול בפרח הקטוףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/care_instructions_for_the_picked_flower.aspx07/09/2020 21:00:00
לימוניום - הנחיות לעונת הסתיולימוניום - הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/limonium.aspx07/09/2020 21:00:00
דלפיניום בלודונה – הנחיות לעונת הסתיודלפיניום בלודונה – הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Delphinium.aspx07/09/2020 21:00:00
אקלום קיפודן גלואי כחול ועכנאי הדור (Echium candicans) כפרחי קטיף בערבהאקלום קיפודן גלואי כחול ועכנאי הדור (Echium candicans) כפרחי קטיף בערבהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/echinops_adenocaulos.aspx07/09/2020 21:00:00
פרח שעווה – הנחיות לעונת הסתיופרח שעווה – הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wax_flower_guidelines_for_the_fall_season.aspx06/09/2020 21:00:00
אקלום קיפודן גלואי כחול ועכנאי הדור (Echium candicans) כפרחי קטיף בערבהאקלום קיפודן גלואי כחול ועכנאי הדור (Echium candicans) כפרחי קטיף בערבהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/echium_candicans.aspx26/08/2020 21:00:00
דף הנחיות למגדלי לימוניום, יולי 2020דף הנחיות למגדלי לימוניום, יולי 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Limonium_july_2020.aspx29/07/2020 21:00:00
הנחיות לעונה למגדלי הליזיאנטוסהנחיות לעונה למגדלי הליזיאנטוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_Lysiantus.aspx16/03/2020 22:00:00