אלפון המשרד

יאיר תמרי
יאיר תמרי
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי קישוט ירוקים)
תחום פרחים; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303481

 

 

גיבסנית - הנחיות לעונת הסתיוגיבסנית - הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Gypsophila.aspx07/09/2020 21:00:00
ענפי קישוט - הנחיות לעונת הסתיוענפי קישוט - הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/decoration_branches_guidelines_for_the_fall_season.aspx06/09/2020 21:00:00
הנחיות לגידול הדסים בישראלהנחיות לגידול הדסים בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_adasim.aspx24/09/2019 21:00:00
ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sicum_Nisui_Ruscus.aspx03/01/2018 22:00:00
השוואה בין סוגי נורות שונים לתאורת לילה בגיבסניתהשוואה בין סוגי נורות שונים לתאורת לילה בגיבסניתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Gypsophila_led_2017.aspx05/04/2017 21:00:00
איקלום הצמח מיריקה אלונית כענף קישוט ירוק חדשאיקלום הצמח מיריקה אלונית כענף קישוט ירוק חדשhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/iklum_hatzemach_mirika_alonit_keananf_kishut_hasash.aspx09/08/2016 21:00:00
מגינית - השפעת הוספת רשת צל שנייה בהקשר למועדי הקטיףמגינית - השפעת הוספת רשת צל שנייה בהקשר למועדי הקטיףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/maginit_hashpaat_hosafat_reshet_tzel_shnia_beheksher_lemoadi_hakatif.aspx08/08/2016 21:00:00
טיפולי דשן למניעת "כתפיים" במגינית סיכום 2012/13טיפולי דשן למניעת "כתפיים" במגינית סיכום 2012/13https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tipuli_deshen_lemniat_ketefaiim_bemaginit.aspx07/08/2016 21:00:00
רוסקוס - השפעת הוספת רשת צל שנייה בהקשר למועדי הקטיףרוסקוס - השפעת הוספת רשת צל שנייה בהקשר למועדי הקטיףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/ruscus_hashpaat_hosafat_reshet_tzel_shnia_beheksher_lemoadi_hakatif.aspx07/08/2016 21:00:00
גידול תגית כפרח קטיף חדש בישראלגידול תגית כפרח קטיף חדש בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_tagit_keperach_katif_hadash_bisrael.aspx21/10/2014 22:00:00