אלפון המשרד

יאיר תמרי
יאיר תמרי
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי קישוט ירוקים)
תחום פרחים; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303481

 

 

ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sicum_Nisui_Ruscus.aspx03/01/2018 22:00:00
השוואה בין סוגי נורות שונים לתאורת לילה בגיבסניתהשוואה בין סוגי נורות שונים לתאורת לילה בגיבסניתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Gypsophila_led_2017.aspx05/04/2017 21:00:00
גידול תגית כפרח קטיף חדש בישראלגידול תגית כפרח קטיף חדש בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_tagit_keperach_katif_hadash_bisrael.aspx21/10/2014 22:00:00
השקיית רוסקוס בתקופת הקיץ - סיכום שלוש שנות ניסויהשקיית רוסקוס בתקופת הקיץ - סיכום שלוש שנות ניסויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haskait_ruscus_bakitz_3_shanim.aspx21/10/2014 22:00:00
תגית - הנחיות גידולתגית - הנחיות גידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tagit_hanchayot_gidul.aspx01/10/2014 22:00:00
בקרת השקיה בפרח שעווה על פי קצב גידולבקרת השקיה בפרח שעווה על פי קצב גידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bakarat_haskaia_wax_flower_alpi_ketzev_gidul.aspx14/09/2014 21:00:00
בחינת גידול ציפורן סולימיאו כפרח קטיף בישראלבחינת גידול ציפורן סולימיאו כפרח קטיף בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_gidul_tziporen_solo_mio_keperach_katif_bIsrael.aspx14/09/2014 21:00:00
הגנה בפני קרה קרינתית באמצעות יריעות בד גאוטכני בגידול רוסקוסהגנה בפני קרה קרינתית באמצעות יריעות בד גאוטכני בגידול רוסקוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hagana_kara_krinatit_bad_geothecni_ruscus.aspx14/09/2014 21:00:00
תצפית השקיית רוסקוסתצפית השקיית רוסקוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gorfinkal_1998.aspx11/06/2014 21:00:00
יישום בהמטרה של תכשירים כנגד בוטריטיס ברוסקוסיישום בהמטרה של תכשירים כנגד בוטריטיס ברוסקוסhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_neged_butritis_bruscus.aspx21/05/2014 21:00:00