אלפון המשרד

יחיאל שטיינמץ
יחיאל שטינץ
מנהל תחום (פרחים)
תחום פרחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485315

 

 

נהלי הגנת הצומח ביצוא פרחים לאירופה - עדכוןנהלי הגנת הצומח ביצוא פרחים לאירופה - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Plant-protection-in-flower-exports.aspx07/09/2020 21:00:00
ספארי סנסט - הנחיות לעונה לקראת הסתיו ספארי סנסט - הנחיות לעונה לקראת הסתיו https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/safari_sunset_guidelines_for_the_fall_season.aspx07/09/2020 21:00:00
פרח שעווה – הנחיות לעונת הסתיופרח שעווה – הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wax_flower_guidelines_for_the_fall_season.aspx06/09/2020 21:00:00
אדמונית - הנחיות לעונת הסתיואדמונית - הנחיות לעונת הסתיוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/peony_flower.aspx19/08/2020 21:00:00
פרח שעווה - טיפול בפרח הקטוףפרח שעווה - טיפול בפרח הקטוףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tiful_perach_katuf.aspx28/12/2019 22:00:00
הנחיות גידול פרח שעווה בישראלהנחיות גידול פרח שעווה בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_perach_shaava.aspx02/12/2019 22:00:00
הנחיות לגידול אדמונית בישראלהנחיות לגידול אדמונית בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_admonit.aspx30/10/2019 22:00:00
הנחיות לגידול הדסים בישראלהנחיות לגידול הדסים בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_adasim.aspx24/09/2019 21:00:00
השפעת מרווח ההשקיה על הצימוח ועל מחלות קרקע בפרח שעווההשפעת מרווח ההשקיה על הצימוח ועל מחלות קרקע בפרח שעווהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashpaat_mivach_haskaia_al_hazimuach_vmachalot_karka_wax_flowe.aspx19/10/2014 22:00:00
בקרת השקיה בפרח שעווה על פי קצב גידולבקרת השקיה בפרח שעווה על פי קצב גידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bakarat_haskaia_wax_flower_alpi_ketzev_gidul.aspx14/09/2014 21:00:00