אלפון המשרד

יחיאל שטיינמץ
יחיאל שטינץ
מנהל תחום (פרחים)
תחום פרחים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485315

 

 

פרח שעווה - טיפול בפרח הקטוףפרח שעווה - טיפול בפרח הקטוףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tiful_perach_katuf.aspx28/12/2019 22:00:00
הנחיות גידול פרח שעווה בישראלהנחיות גידול פרח שעווה בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_perach_shaava.aspx02/12/2019 22:00:00
הנחיות לגידול אדמונית בישראלהנחיות לגידול אדמונית בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_admonit.aspx30/10/2019 22:00:00
הנחיות לגידול הדסים בישראלהנחיות לגידול הדסים בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_adasim.aspx24/09/2019 21:00:00
השפעת מרווח ההשקיה על הצימוח ועל מחלות קרקע בפרח שעווההשפעת מרווח ההשקיה על הצימוח ועל מחלות קרקע בפרח שעווהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashpaat_mivach_haskaia_al_hazimuach_vmachalot_karka_wax_flowe.aspx19/10/2014 22:00:00
בקרת השקיה בפרח שעווה על פי קצב גידולבקרת השקיה בפרח שעווה על פי קצב גידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bakarat_haskaia_wax_flower_alpi_ketzev_gidul.aspx14/09/2014 21:00:00
בחינת טיפולים למניעת בייפסים בפרח שעווהבחינת טיפולים למניעת בייפסים בפרח שעווהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tipulim_lemniat_bypas_in_wax_flower.aspx14/09/2014 21:00:00
הנחיות לגידול לאוקדנדרון 'ספארי סנסט' בישראלהנחיות לגידול לאוקדנדרון 'ספארי סנסט' בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_leucaderon_2013.aspx08/09/2013 21:00:00
לאוקדנדרון 'ספארי סנסט' - השפעת טיפולים לאחר הקטיף על משך חיי המדףלאוקדנדרון 'ספארי סנסט' - השפעת טיפולים לאחר הקטיף על משך חיי המדףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mamar_aspaat_tipulim_lachar_katif.aspx08/09/2013 21:00:00
גידול פרחים בשנת השמיטהגידול פרחים בשנת השמיטהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mamar_shmita_fart_a.aspx08/09/2013 21:00:00