אלפון המשרד

שוקי קנוניץ
מנהל אגף א' (פירות)
אגף פירות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485623

 

 

בפרדס, מאי-יוני 2020בפרדס, מאי-יוני 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2020.aspx03/05/2020 21:00:00
בפרדס, מרס-אפריל 2020בפרדס, מרס-אפריל 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2020.aspx14/03/2020 22:00:00
בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2020בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2020https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2020.aspx18/01/2020 22:00:00
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2019בפרדס, נובמבר-דצמבר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2019.aspx06/11/2019 22:00:00
בפרדס, יולי-אוגוסט 2019בפרדס, יולי-אוגוסט 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_july_august_2019.aspx01/07/2019 21:00:00
בפרדס - המלצות לעונה - מאי-יוני 2019בפרדס - המלצות לעונה - מאי-יוני 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2019.aspx13/05/2019 21:00:00
בפרדס, מרס-אפריל 2019בפרדס, מרס-אפריל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2019.aspx24/03/2019 21:00:00
בפרדס, ינואר-פברואר 2019בפרדס, ינואר-פברואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2019.aspx09/01/2019 22:00:00
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2018בפרדס, נובמבר-דצמבר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2018.aspx10/11/2018 22:00:00
בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2018בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_september_october_2018.aspx29/08/2018 21:00:00