אלפון המשרד

יגאל מירון
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (גד"ש וירקות)
ירקות בשטחים פתוחים; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6303411

 

 

המלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחההמלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_gidul_melafefon.aspx30/03/2019 21:00:00
מבחן צירופי כנה ורוכב במלפפון חממה בעונת החורף 2015-2014מבחן צירופי כנה ורוכב במלפפון חממה בעונת החורף 2015-2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_zanim_melafefon_2015.aspx22/06/2015 21:00:00
מבחן צירופי כנה ורוכב במלפפון בחממה בעונת החורףמבחן צירופי כנה ורוכב במלפפון בחממה בעונת החורףhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_honest_and_rider_combinations_greenhouse_cucumber.aspx26/10/2014 22:00:00
מבחן ותצפית זני מלפפון בחממה בעונת הקיץ – 2009מבחן ותצפית זני מלפפון בחממה בעונת הקיץ – 2009https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_melaffon_2009.aspx18/01/2014 22:00:00
מבחן ותצפית זני מלפפון בעונת החורף 2013-2012מבחן ותצפית זני מלפפון בעונת החורף 2013-2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_taspit_zaney_melafefon_2012.aspx17/07/2013 21:00:00
בחינת ממשק אקלפי, גבעת חיים איחוד, 2007בחינת ממשק אקלפי, גבעת חיים איחוד, 2007https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_mimshak_aklfi_givathaimichud_2007.aspx16/07/2013 21:00:00
הדברת אקריות אדומות במלפפוניםהדברת אקריות אדומות במלפפוניםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_akariyot_melafefonim.aspx04/06/2013 21:00:00
מבחן זני מלפפון בחממה בעונת הקיץ 2011מבחן זני מלפפון בחממה בעונת הקיץ 2011https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_melafefon_hamama_kaitz_2011.aspx30/04/2013 21:00:00
מבחן ותצפית זני מלפפון בעונת החורף 2012-2011מבחן ותצפית זני מלפפון בעונת החורף 2012-2011https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_melafefon_hamama_winter_2011-12.aspx30/04/2013 21:00:00